GİMDES - Soru & Cevap Platformu ile sizlere Helal Sertifikalama noktasında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap vermek üzere kurulmuş bir sistemdir.
+5 oy
Firmalara TSE'nin de helal sertifika verdiğini biliyoruz.Bu sertifikalara güvenebilir miyiz?
tarafından

1 cevap

+5 oy
 
En İyi Cevap
Bu işin sırf ticaretini düşünen bir takım gurup, kurum ve kuruluşlar, helal sertifikalandırma çalışmalarını kendi kontrollerinde,esas gayesinden uzak yürütebilmenin hesabına düşmüşlerdir.

Bu asırda müslümanın olmazsa olmazı,onun İmani bir meselesi olan helal lokma ve onu kefalet şuuru ile şahidlendirmeye çalışan bir sistemi belirttiğiniz kurumun bugünkü mevcut yapısı ile oluşturması mümkün değildir.

Çünkü;

Helal Sertifikası, isminden de belli olduğu gibi dini bir gerçeği içermektedir.Herhangi bir ürün  gibi Helal Sertifika satılamaz, alınamaz.İslamın kurallarına ve bilimsel prosedürlere riayet edilmesi son derece önemli bir keyfiyettir.

GİMDES bütün dünyada sözü dinlenen,itibar gören mümtaz bir başarı çizgisini göğüslemeye devam ederken, yurdumuzda bazı özel ve resmi kurumların ülkemiz adına sevinmek yerine meseleyi pazar payı,tüccarımız kazansın mantığı ile görmeleri çok üzücüdür.

Helal ve Tayyib sertifikalamayı,pazar payı ve ticaret mantığı ile görenler,gayrimüslimlerin icat ettiği çeşit çeşit standart ve sertifakaların arasına islamın helalini de sokuşturmaya çalışanlar,ucuz yollu akreditasyon oyunları ile zamanı ve parayı israf edenler,ben yaptım oldu mantıksızlığı ile zamanı harcayanlar büyük bir yanlışlığın içerisindedirler.

Bahsetmiş olduğunuz kurum mevcut alt yapısı,iştigal sahası ve yasal yapısı itibari ile Müslümanların taleplerini İslami kurallara göre götürebilmesi birçok sakıncalara maruzdur.

Helal Sertifikalandırmada en önemli husus bu çalışmaları yapacak kurumun mutlaka bağımsız, mutlaka tarafsız, mutlaka hem teknik ve hem ilim ehliyetine sahip olması ve sertifikalandırmanın mutlaka ekonomik menfaat kaygılarının dışında tutulmasıdır.

Biz iki milyar İslam ümmetinin üzerine çullanmış olan batı güdümlü İslam karşıtı ekonomik,kültürel, siyasi ve askeri hegomanyanın uzaklaşması için topyekün mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
 
Son olarak bahsetmiş olduğunuz kurumun başkanı AB´nin yüzde 99.5 standardını Türk standardı haline getirdik dediği standartlardan şarap ve bira ile ilgili örneklere baktığımızda kurumun fotoğrafını daha iyi göreceğinizi ümit ediyoruz.
 
TS 521 Şaraplar, TS 522 Şarap Muayene Metodları, TS 3379 Şarap üretiminde kullanılan alet ve makinalar, TS 3379/T1 Şarap Tadım Bardakları, TS 6258, TS EN 14133 Şarap ve Bira için.

Bunlar gibi İslam inancının ve Müslümanların onay vermeyeceği standartları bünyesinde bulunduran ve bu standartlarla denetimler yapan, ürün ve firmalara sertifikalar veren bir kurum var karşımızda.

Bu açıklamalarımızdan sonra kurumun güvenilirliği hakkında takdiri size bırakıyoruz.
tarafından
...