GİMDES - Soru & Cevap Platformu ile sizlere Helal Sertifikalama noktasında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap vermek üzere kurulmuş bir sistemdir.
+1 oy
GİMDES sertifikasını İslam hukuku ’’KEFALET’’ sistemine göre verdiğinizi belirtmektesiniz ‘’Kefalet’’ sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz?
tarafından
tarafından düzenlendi

1 cevap

+1 oy
 
En İyi Cevap
(GİMDES HELAL ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ )

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

‘’Kefil, üzerine aldığı borcu bizzat yüklenendir.  (EbuDavut,Buyû;Tirmizi,Buyû,Vesâyâ;İbn-Mace,Sadaket; Ahmed bin Hanbel, Müsned)

İslam hukuku, kaynağı ve temel  ilkeleri itibari ile ilahi bir hukuktur. İslam hukukunda Kefalet Kurumu her devir ve coğrafyada önemli bir kurum olarak kabul edilmiş ve desteklenmiştir.

Bugün, Müslümanların ister çoğunlukta, ister azınlıkta olduğu devletlerin çoğunluğunun bu görevi sağlıklı bir şekilde yüklenemediği dikkate alınınca, toplum adına, bir kişi veya bir kurumun bu görevi yüklenmesi toplumun maslahatı için bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır. İslam fıkhında bu kuruma Kefalet Kurumu denir.

Kısaca kefalet, alacaklı (burada tüketici) adına borçlu(burada kefaleti kabul eden üretici)ye kefil olma eylemidir. Kefalet kurumunun gerçekleşebilmesi için kefaletini ilan eden kuruma tüketicilerin güvenmesi ve itibar etmesi, üretici veya satıcının da talep etmesi gerekmektedir. Burada borçlu,belirtilen ürünleri üreten veya topluma sunan kurum olmaktadır. Alacaklı ise bu ürünleri tüketmek isteyen tüketiciler olmaktadır. Kefil ise, tüketiciler adına üreticinin ürettiği ürünlere güvenilir olduğunu taahhüt eden şahıs veya kurum olmaktadır.

Kefalet; Kitap, Sünnet ve İcma delillerine dayanmaktadır:
Kur’an-ı  Kerim’de : ‘’Rabbi O’na (Meryem’e) Zekeriyya’yı kefil kıldı’’
(Ali İmran.37)

İslam Fıkıh uleması da insanların ihtiyacının gidermesi için kefaletin caiz olduğu konusunda icma etmişlerdir. İyi niyetle yapılan kefalet kefile sevap kazandıran bir amel olarak görülmüştür. GİMDES ve dünyadaki diğer Helal Sertifika kurumları, Müslüman toplumun menfaat ve maslahatına hizmet maksadı ile tamamen isteğe bağlı olarak, istekli üretici ve satıcı firmaları denetim altında tutarak ürünleri için tüketicilerin lehine bir kefalat kurumu oluşturmaktadırlar.

En doğrusunu Allah(c.c) bilir.
Sağlık  ve selamet dileklerimizle.
tarafından

İlgili sorular

0 oy
0 cevap
arıca tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
HSK tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
0 oy
0 cevap
sadık3232 tarafından soruldu
...