GİMDES - Soru & Cevap Platformu ile sizlere Helal Sertifikalama noktasında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap vermek üzere kurulmuş bir sistemdir.
+2 oy

... Genelde yetiştirilen ırklar Kanada(beyaz) ve Fransız(kırmızı) cinsi melez ırklardır. Bu ırkların özelliği; çok yem yeme, az hareket etme, yemi ete çevirme, geceleri ışık altında uyumamalarıdır. Bu şartlar altında etlik bir tavuk 45 günde kesim ağırlığına(yaklaşık 2.5 kg) gelebilmektedir. ...  Kanada cinsi beyaz Ros ırklar 43-45 gün sonunda kesim ağırlığına ulaşmakta ve bu günden sonra yenilen yemin ete dönüşüm verimliliği azaldığından kesilmektedir. ...

Şu linkteki sorunun cevabında geçen GİMDES başkanı Dr.Hüseyin Kâmi Büyüközer'in GİMDES dergisinde yayınlandığı söylenen ''Helal kesim Tavuk Nedir?'' başlıklı makalenin yukarda alıntıladığım bölümüne istinaden sormak istiyorum. Bahsi geçen 45 günde kesim ağırlığına ulaşan bu tavuk ırkları GDO'lu değiller midir? Bu konuda yapılan araştırmalar var mıdır, neye dayanmaktadır.

Yine yukardaki alıntıda geçen 'geceleri ışık altında uyumamaları' cümlesinden anlaşıldığı üzere bu hayanlar 24 saat aydınlıkta tutularak uyumalarına fırsat verilmeden yetiştirilmekte. Bu durum standartlarınız metninde yer alan şu cümle ile 'İslami kriterlere ve insani gereklere uygunluk vasıflarını taşıması' ne ölçüde uygundur, bu durumu nasıl açıklıyorsunuz.

tarafından

1 cevap

+2 oy
 
En İyi Cevap

 

Muhterem Kardeşim

Açıklamalarınızdan sonra bahsetmiş  olduğunuz hususlarda  GDO’lu  tavuk değil midir? diye sormaktasınız. Okumuş olduğunuz yazımızda da belirttiğimiz gibi GİMDES olarak yapmış olduğumuz sertifikalandırma hizmetinde bugüne kadar yapılan denetim, analiz, incelemelerde de böyle bir tavuk bulgusuna rastlanmamıştır.

Bitkide ve hayvanda klasik melezleme sistemi tarih boyunca kullanılmış bir yoldur. Bu yöntemle elde edilen hibrit ürünler insanlar tarafından da kullanıla gelmiştir. Bu yönteme bugüne kadar bilimsel bir karşı duruş olmamıştır.Aynı şekilde Fıkıh ulemasından da aksine bir fetva  çıkmamıştır. Tavukta da bu yöntem kullanılarak insanların isteklerine göre yeni türler üretilmiştir, üretilmektedir.

GDO konusunda kuruluş tarihimiz olan 2005 yılından itibaren kamuoyunu haberdar eden, GDO konusunun iç yüzünü toplumumuza duyurmayı kendine gaye edinmiş olan GİMDES kurumu neden GDO’lu bir ürünü sertifikalandırma yapma gayreti içinde olsun?. Bu konuda GİMDES merkezine de gelerek beyaz et ,kanatlı kesimhanelerine denetimlerde bulunan GİMDES görevlileri ile de görüşerek ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Bütün aşamalar hakkında yapılan tetkikleri kendiniz de görebilirsiniz.

Sağlık ve selamet dileklerimizle. 

tarafından
...